WAAROM AQURAAT?

Als ondernemer ligt je hart bij je bedrijf en de werkzaamheden die je uitvoert. De administratie is een belangrijk onderdeel van het bedrijf maar wordt vaak gezien als noodzakelijk kwaad. Daarnaast ontbreekt het vaak aan (leesbare) data.

Laat mij je ondersteunen naar een efficiënt ingerichte administratie met voldoende data output dit met uiteindelijk doel minimale inspanning voor de ondernemer met maximaal resultaat en rendement. Dit op het gebied van zowel resultaat als inzicht.

WAAROM

Als ondernemer is het belangrijk dat je zicht hebt op je onderneming, en niet alleen op basis van gevoel. Leesbare data kan je gevoel bevestigen of juist toch laten zien dat zaken net iets anders zijn dan verwacht. Inzicht in je organisatie kan het rendement vergroten.

Heb je meer inzicht nodig in jouw onderneming? Moet data beschikbaar, leesbaar en analyseerbaar gemaakt worden? Dan kan ik daarbij helpen.

HOE

Het startpunt voor inzicht is de kwaliteit van de data, in het vervolgtraject zal gekeken worden naar hoe efficiënt de processen zijn ingericht en waar nog verder geautomatiseerd en gedigitaliseerd kan worden. Hierdoor komt er tijd vrij in de onderneming om de beschikbare data verder te analyseren. Een extra hulpmiddel bij het leesbaar en analyseerbaar maken van data kan zijn een klant specifiek dashboard.

AQuraat kan jou als ondernemer volledig ontzorgen tijdens dit gehele traject.

WIE

Mijn doelgroep betreft bedrijven die zelfstandig de volledige financiële administratie verzorgen, maar wat nog niet zo efficiënt mogelijk is ingericht en waar gedurende het jaar niet voldoende managementinformatie uitgehaald wordt/kan worden om op te sturen.

Dit kan komen door tijd gebrek, gebrek aan kennis of omdat er geen koppeling is met branche specifieke pakketten waar men ook gebruik van maakt.

OVER MIJ

Gedurende mijn carrière in de accountancy en het bedrijfsleven heb ik veel ervaring op gedaan met het opstellen van maandrapportages, jaarrekeningen en overige financiële rapportages welke benodigd zijn voor het voeren van het juiste financiële beleid. O.a. liquiditeitsprognoses, begrotingen en diverse KPI’s. Waarbij ik de laatste jaren diverse projecten heb geleidt t.b.v. de verbetering en optimalisatie van de gehele back-office van de organisatie. Mijn jarenlange ervaring in zowel de accountancy als in het bedrijfsleven heeft ervoor gezorgd dat ik een brede kennis heb opgedaan van verschillende branches. Dit geeft mij een goede basis om snel in te kunnen spelen op branche specifieke vraagstukken.

NIEUWSGIERIG WAT IK VOOR JOU KAN BETEKENEN?

Bij AQuraat kun je terecht voor advies, projectbegeleiding en implementatie t.b.v. een optimalisatie van de gehele back office van de organisatie met als doel managementinformatie beschikbaar (kunnen) maken.