OVER MIJ

Gedurende mijn carrière in de accountancy en het bedrijfsleven heb ik veel ervaring opgedaan met het opstellen van maandrapportages, jaarrekeningen en overige financiële rapportages welke benodigd zijn voor het voeren van het juiste financiële beleid. O.a. liquiditeitsprognoses, begrotingen en diverse KPI’s. Waarbij ik de laatste jaren diverse projecten heb geleid t.b.v. de verbetering en optimalisatie van de gehele back-office van de organisatie.

Mijn jarenlange ervaring in zowel de accountancy als in het bedrijfsleven heeft ervoor gezorgd dat ik een brede kennis heb opgedaan van verschillende branches. Dit geeft mij een goede basis om snel in te kunnen spelen op branche specifieke vraagstukken.

Accuraat, gedreven, resultaatgericht, praktisch en pragmatisch zijn woorden die mij het best omschrijven. Door bovenstaande kan ik ondernemers ondersteunen op weg naar een efficiënt ingerichte administratie met uiteindelijke doel minimale inspanning voor de ondernemer/administratief medewerk(st)er met maximaal resultaat en rendement. Dit op het vlak van zowel resultaat als inzicht. Met de door mij opgedane ervaring kan ik ondernemers helpen om data beschikbaar, leesbaar en analyseerbaar te maken.

OVER AQURAAT

AQuraat ont-zorgt en ondersteunt ondernemer op het gebied van financiële vraagstukken zoals managementinformatie, periodieke rapportages en optimalisatie van alle administratieve processen en de financiële administratie in de breedste zin van het woord. Dit eventueel ondersteund door een klant specifiek gebouwd dashboard als schil over alle software pakketten.

Dus heb je meer inzicht nodig in je onderneming? Moet data beschikbaar, leesbaar en analyseerbaar gemaakt worden? Dan kan ik o.a. daarbij helpen.

NIEUWSGIERIG WAT IK VOOR JOU KAN BETEKENEN?

Bij AQuraat kun je terecht voor advies, projectbegeleiding en implementatie t.b.v. een optimalisatie van de gehele back office van de organisatie met als doel managementinformatie beschikbaar (kunnen) maken.