VOOR ONDERNEMERS

Ben jij ondernemer en is tijdgebrek een veelgehoord argument van de financiële afdeling?
Mis jij bruikbare data uit de gebruikte administratieve systemen?
Liggen er projecten op het gebied van digitalisering en verbetering van uw financiële administratie maar komt u hier simpelweg niet aan toe door tijdgebrek? Laat mij u dan tijdelijk ondersteunen om dit project te realiseren. Dit levert meestal tijd en geld besparing op. 

Vanuit mijn ervaring in de accountancy en het bedrijfsleven heb ik gemerkt dat tijdgebrek vaak als argument wordt aangedragen waarom procesoptimalisatie en efficiencyslagen niet worden doorgevoerd.
Dit terwijl juist die werkzaamheden er aan bij kunnen dragen dat de huidige administratieve taken en werkzaamheden eenvoudiger en beter kunnen worden uitgevoerd waardoor er tijd komt om de huidige administratieve taken en werkzaamheden verder te verdiepen.
Ook kunnen die werkzaamheden er aan bijdragen dat er meer inzicht komt in managementinformatie, waarbij uiteraard een goede basis key is.
De verkregen managementinformatie zal gegarandeerd voor een hoger rendement zorgen. 

Mijn doel is dan ook ondernemers/administratief medewerk(st)ers te ont-zorgen en de projectbegeleiding en implementatie van het verbetertraject op te pakken.
En daarnaast vanuit de nieuwe situatie de benodigde managementinformatie beschikbaar maken voor de ondernemer, eventueel met het gebruik van een specifiek daarvoor gebouwd dashboard, zodat het inzicht in de eigen organisatie verder wordt vergroot. Data wordt inzichtelijk wat ook de mogelijkheid biedt om deze beter te analyseren.

Intern kan met vervolgens zelf verder in de nieuwe situatie met de periodieke update met actuele cijfers.
Het eventueel daarvoor gebouwde dashboard kan als abonnementsvorm afgenomen worden.  

PowerBI kan jouw onderbuikgevoel over jou organisatie juist bevestigen of ontkrachten. 

Leesbare data is key om juiste beslissingen te kunnen nemen. Welke artikelgroep loopt goed en welke juist niet? Waarop draai ik de meeste marge? Allemaal vragen die beantwoord kunnen worden als er data beschikbaar, leesbaar en analyseerbaar is. 

In de bijzondere tijd waarin wij nu leven vanwege COVID-19 wordt de meerwaarde van data steeds meer merkbaar. Door data kan een ondernemer sturen. Welke onderdelen van zijn onderneming doen het goed, welke minder, waar moet meer of andere aandacht op gevestigd worden.
Ondanks dat veel ondernemers moeten besparen op kosten ben ik er van overtuigd dat hetgeen ik voor ondernemers kan betekenen zijn geld meer dan terug gaat verdienen. Zowel op de korte als op de lange termijn. Dit door beter inzicht in de rendementen en de kosten. 

Ik onderscheidt mij ten opzichte van mijn concurrenten door mijn opgedane kennis en jarenlange ervaring in zowel de accountancy als het bedrijfsleven.
De accountancy heeft ervoor gezorgd dat ik een brede kennis heb opgedaan van verschillende branches. Dit heeft mij destijds een goede basis gegeven om bij mijn overstap naar de detailhandel snel mijn draai te vinden en in te kunnen spelen op branche specifieke vraagstukken. Deze basis zal er in mijn toekomstige loopbaan ook voor zorgen dat ik in de diverse specifieke branches snel weet te schakelen en voor iedere branche een specifieke oplossing aan kan dragen. 

Daarnaast zal ik mij onderscheiden door mijn enthousiasme, doorzettingsvermogen en mijn resultaatgerichtheid. Nee is een antwoord wat ik niet ken.
En klanttevredenheid staat bij mij hoog in het vaandel. Dit zal ook tijdens de nazorg constant mijn aandacht hebben dat de op voorhand gestelde probleemstelling is opgelost middels het gekozen traject, waarbij uiteraard ten tijde van de opdracht gekeken is of de op voorhand besproken uitkomst moet worden bijgesteld.
En dat men intern na de opdracht zelfstandig verder kan met het periodiek bijwerken van de ontstane managementinformatie. 

In PowerBI kunnen diverse KPI’s en kengetallen zichtbaar worden gemaakt waardoor deze meetbaar zijn en de resultaten van verbetertrajecten ook zichtbaar worden.

PowerBI werkt op een Excel achtige manier, maar is veel flexibeler.
Ook pakketten als Visionplanner en Speedbooks bieden niet de functionaliteit die in PowerBI wel beschikbaar is.
Grafieken onderling van elkaar mee laten veranderen of juist bepaalde grafieken op slot zetten zodat de wijziging daar niet in wordt doorgevoerd zijn allemaal mogelijkheden 

Voor een ondernemer zijn onjuiste en onvolledige data funest voor de bedrijfsvoering. Hoe kun je beslissingen nemen als de basis informatie niet op het juiste niveau is.  

Door het op het juiste kwaliteitsniveau voeren van de financiële administratie zorgt er ook voor dat er veel kostenbesparingen en daarmee rendementsverbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Het spreekwoord meten is weten is in al deze gevallen ook erg toepasselijk. 

Daarnaast biedt AQuraat ook de volgende aanvullende diensten aan:

  • Efficiency en proces optimalisatie

  • Implementatie ERP pakket

  • Klant specifiek dashboard in PowerBI

  • Rendementsverbeteringen

  • Opstellen periodieke rapportages

  • Voorbereiding voor de aanlevering van de jaarcijfers aan de accountant.

  • Begeleiding starters bij het inrichten van de financiële administratie

  • Verder opleiden administratief personeel t.b.v. verbetering kwaliteit administratie

  • Verwerking financiële administraties

NIEUWSGIERIG WAT IK VOOR JOU KAN BETEKENEN?

Bij AQuraat kun je terecht voor advies, projectbegeleiding en implementatie t.b.v. een optimalisatie van de gehele back office van de organisatie met als doel managementinformatie beschikbaar (kunnen) maken.